Ice-T – VI: Return of the Real (1996)

VI: Return of the Real van Ice-T staat op plek 1759. Is het betekenisloos of is het een meesterwerk? Of is het allebei? Het is in ieder geval een eerlijk album, met een verhaal. Maar kan zo’n verhaal nu ook eigenlijk boeien? Heeft een eigen perceptie van een wereld waarin jezelf leeft, of niet leeft, genoeg aanknopingspunten om deze muziek ook werkelijk goed te vinden, of heeft dat er allemaal niets mee te maken? Natuurlijk dat laatste. Men moet altijd open staan voor alles! Pas dan kun je er een oordeel over geven.

This entry was posted in Album Top 1760 and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.